Overlijden Patrick Van Reusel

Het zijn beslist geen prettige dingen om in een tijdspanne van slechts enkele weken nog maar eens geconfronteerd te worden met een sterfgeval.

Op de laatste dag van november overleed Patrick Van Reusel op  60 jarige  leeftijd.

Het was geen geheim dat Patrick de laatste tijd ernstig ziek was maar dat zijn heengaan viel op een moment dat de familie Van Reusel al zo erg getroffen was, maakt alles dubbel zwaar.

Enkele jaren geleden was de familie al in rouw bij het overlijden van vader Van Reusel. In onze herinnering leven we nog steeds mee met Geertrui en zoon bij het heengaan van Luc. En nog niet zo lang geleden kwam dan  het overlijden van de moeder (Wiske Hannes). Zowaar op zich al een zeer zware beproeving voor de familie.

En of dit allemaal nog niet genoeg was kwam er ook het heengaan van Patrick.

 Patrick was een altijd rustige, kalme persoon die we steeds terugzagen bij onze wedstrijden.

Grote uitspraken in goede of slechte betekenissen moesten we van hem zeker niet verwachten. Vele jaren zagen we hem aan de voetbalvelden in gezelschap van broer Luc en andere familieleden. Niet alleen in ons eigen stadion maar ook op de matchen buitenshuis. Wanneer Luc dan definitief afscheid moest nemen zal hem dat zeker zwaar bevallen zijn maar toch bleef hij groen-wit onverminderd trouw.

En al was het hem door zijn ziekte niet meer mogelijk om zijn vertrouwde plek naast de omheining in te nemen dan nog was hij paraat, al was het nu met behulp van een rolstoel.

Zijn aanhang aan groen-wit moge duidelijk blijken wanneer hij zijn laatste levensuren nog steeds in groen-witte uitrusting wilde doormaken.

Een schitterende blijk van aanhang aan zijn geliefde club.

Het deed hem meer dan waarschijnlijk even terug denken aan de vreugden die hij vroeger als voetballer zelf had meegemaakt.

We hebben Patrick persoonlijk zeer goed gekend en zijn vriendschap mochten wij vaak ervaren.

Er waren weinig zondagen dat hij niet te zien was in WZC ten Hove, waar hij steeds opnieuw zijn bejaarde moeder kwam bezoeken, samen met andere familieleden en vrienden.

Wanneer hij ons zag nam hij altijd even de tijd om de groen-witte prestaties te bespreken.

Dat was Patrick. Helemaal op en top fan van Hoekske Sport.

En was het dan toch eens even tijd voor andere leuken dingen, dan was er nog altijd zijn vissershobby waar hij ook veel plezier in terug vond.

Op de plaats waar hij nu naartoe gaat zal hij Luc en zovele andere bekenden terug zien en vanop die plek op onze belevenissen toezien.

Hoekske Sport houdt er aan veel sterkte toe te wensen aan zijn echtgenote Tony en aan de verdere familie van Patrick.

Het lot slaat soms hard en onverbiddelijk toe en vaak ook veel te vroeg, zoals dit voor Patrick het geval was.

Een kopie van het gedachtenisprentje wordt later overgemaakt.